Energy

Energetika a energetický management Nejen k dosažení úspor

Specializujeme se na pomoc v oblasti energetiky a energetického managementu. Najdeme úspory u stávajících odběrů energií. Navrhneme optimální řešení investic a provozu energetických zařízení. Zajistíme energetický audit (EA), energetický posudek i průkaz energetické náročnosti (PENB).

Přínosy pro vásEnergetický management nejen k dosažení úspor

 • Získáte nové možnosti a správné řízení agendy energetiky
 • Získáte množství informací k dosažení pravidelných úspor nákladů
 • Získáte data k efektivnímu plánování investic v energetice

Proč s námiJsme srozumitelní a máme lidský přístup

 • Získáte dodavatele, pro kterého jste významný zákazník
 • Získáte kompetentního, spolehlivého a dlouhodobého partnera
 • Získáte partnera, kterého to baví a bude vám po ruce

Co umíme zajistit?Umíme vám efektivně pomoci v oblasti energetiky. Najdeme úspory a dáme to do pořádku.

Komplexní služba zahrnuje zejména tyto pravidelné úkony:

 • Zřízení týmu Energetického managementu
 • Účast na pravidelných poradách týmu Energetického managementu
 • Tvorba systému řízení Energetiky a jeho případná optimalizace
 • Pomoc při zavádění systému dle normy ISO 50001
 • Pomoc při tvorbě koncepcí
 • Nastavení systému měření spotřeb energií a médií
 • Kontrola spotřeb energií a průběžné vyhodnocování
 • Součinnost při implementaci informačních systémů v souvislosti ENM
 • Pomoc při nákupu energií a médií
 • Kontrola stavu objektů a spotřebičů
 • Návrhy na zlepšení a vhodné investice
 • Návrhy úsporných opatření a variantní řešení
 • Monitoring legislativy, trendů a trhu
 • Testování nových úsporných řešení
 • Ověřování reálných úspor a návratností nových technologií
 • Účast na odborných konferencích a akcích – zastoupení klienta
 • Koordinace a součinnost dílčích částí energetiky v rámci realizace koncepcí Smart City
 • Odborná pomoc při integraci systémů energetiky v rámci realizace koncepcí Smart City
 • Pravidelný reporting

Připravujeme tyto druhy auditů a posudků:

 • Energetický audit (EA) – prvotní
 • Energetický audit (EA) – po uplynutí expirace
 • Energetický posudek
 • Průkaz energetické náročnosti (PENB) – prvotní
 • Průkaz energetické náročnosti (PENB) – po uplynutí expirace
 • Energetický štítek
 • Individuální konzultace, posudky a odborná stanoviska
 • Odborná pomoc při přípravě podkladů na certifikaci BREEAM
 • Odborná pomoc při přípravě podkladů na certifikaci LEED
 • Odborná pomoc při přípravě podkladů na certifikaci SBToolCZ

Naše dosavadní zlušenost a praxe umožnila načerpat celou řadu poznatků, které bylo možné historicky porovnat s plány, výpočty a provozní realitou. O tyto výsledky se rádi podělíme na případových studiích, pokud vám mohou pomoci k nalezení snížení energetické náročnosti.

 • Zateplení objektů
 • Rekonstrukce objektů se změnou technologií TZB
 • Kogenerační jednotky
 • Rekuperační jednotky
 • Energy Savery
 • Alternativy klasických zdrojů světla a LED osvětlení
 • FVE – fotovoltaické systémy a fototermické systémy
 • Alternativní druhy vytápění
 • Tepelná čerpadla

Pro naše zákazníky trvale hledáme dodavatele energeticky úsporných řešení. S nabídkou řešení a technologií se rádi seznámíme, prohlédneme si případné realizace a pomůžeme s otestováním na reálných případových studiích. Ověříme reálnou úspornost a návratnost vložených prostředků. Pokud vás spolupráce s námi zaujala, kontaktujte nás prosím.

Postup spolupráce

1. krok

Úvodní schůzka

Setkáme se u nás nebo vás navštívíme. Seznámíme se. Pohovoříme o všem, co vás trápí a co je potřeba zajistit.

2. krok

Bezplatný audit

Náš projektový manažer a oborový specialista energetik provedou základní bezplatný audit pro naše lepší pochopení rozsahu.

3. krok

Cenová nabídka

Na základě definovaných potřeb a našich zjištění navrhneme řešení a předložíme cenovou nabídku obvykle s pravidelnou měsíční platbou, pokud se nejedná o jednorázové objednávky.

4. krok

Průběh spolupráce

Provedeme sjednané, pravidelně pošleme report a budeme se scházet k vyhodnocení vývoje a stavu řešené agendy. Operativně jsme k dipozici na telefonu.

Setkejme se, hovořme spolu, vyřešme to